Zorginstellingen

Buiten het feit dat binnen de zorginstellingen een hogere mate van kwaliteit vereist is, vraagt het leveren van diensten in de Zorg om een aparte aanpak en om uitvoerenden die affiniteit hebben met de doelgroep en weten hoe hiermee om te gaan.
Bij de RI&E dient rekening te worden gehouden met de cliënten van de zorginstelling en het bijgevoegde PvA dient ook de werkwijze aan te geven om de dagelijkse gang zo min mogelijk te verstoren. Hier wordt de basis gelegd voor een goede uitvoering.
De mensen die werken in de zorg kenmerken zich door een hoog empathisch vermogen en veel aandacht voor anderen. Zeer prettig voor ons als leverancier om voor te mogen werken. Dat heeft Klaver Drie vanaf de start van de onderneming door de jaren heen mogen ervaren. Onze medewerkers zijn dan ook als geen ander instaat om op een dergelijke wijze met de cliënten om te gaan en een correcte houding aan te nemen in elke situatie. Onze medewerkers werken als verlengstuk voor uw zorgorganisatie.

Het ontzorgen van de zorg
Door betrokken medewerkers, persoonlijk contact en samenwerking wordt op nauwkeurige wijze gewerkt volgens de al bestaande werkwijze en de eisen en wensen van de locatie. Vaak zijn cliënten gewend aan deze manier van werken. Abrupte wijzigingen kunnen op weerstand stuiten en kunnen afhankelijk van de doelgroep een negatieve invloed hebben op het herstel.
Door een proactieve rol, de hoge mate van flexibiliteit in de personeelsbezetting, innovatief vermogen en specialistische kennis kunnen wij maatwerk leveren. Als basis dient de huidige werkwijze en de AQL voor de verschillende ruimtes. Door innovaties en indeling van het werk wordt efficiëntie voordeel behaald. De flexibiliteit in de onze personeelsbezetting maakt het mogelijk om de kosten te reduceren en een gelijkwaardig -of zelfs hoger kwaliteitsniveau te realiseren. In overleg kan er ook voor gekozen worden om (een deel van) het efficiëntie voordeel in te zetten om bijvoorbeeld uw zorgorganisatie te ondersteunen.

Direct een vrijblijvende
offerte aanvragen?