Totaalonderhoud

Totaalonderhoud

Uiteraard kunt u Klaver Drie inschakelen voor één dienst, of voor meerdere diensten in één onderhoudscontract. Maar Klaver Drie biedt meer. Op basis van input vanuit de gespecialiseerde afdelingen kunnen wij een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) voor u opstellen om uw complex jarenlang in optimale staat te houden.

Intensief
De voorbereiding van het MJOP zijn intensief. Meerdere afdelingen zullen een inventarisatie van uw complex uitvoeren. Alle afdelingen zullen hun adviesrapport indienen, waarna er een calculatie wordt gemaakt en alle adviesrapporten vertaald worden naar één onderhoudsplan.

Ontzorgen
Klaver Drie ontleend haar bestaansrecht mede aan het ontzorgen van haar opdrachtgevers. U hoeft daarom ook niet bij alle inventarisaties aanwezig te zijn. Ook hoeft u geen contact te onderhouden met alle leidinggevende van de verschillende afdelingen.

U krijgt één aanspreekpunt/contactpersoon die twee contactafspraken met u nodig heeft. De eerste afspraak dient als kennismakingsgesprek met een introductie en willen wij graag uw aanvullende wensen, eisen en specifieke aandachtspunten m.b.t. het gebouw inventariseren. En zouden wij graag een week de toegangsleutel in bruikleen nemen, zodat de specialisten zich vrij kunnen bewegen in het gebouw om de inventarisatie uit te voeren. Na de laatste inventarisatie wordt de sleutel weer ingeleverd.

Na het opstellen van het MJOP wordt er een afspraak met u gemaakt. In het tweede gesprek wordt het MJOP toegelicht. In het MJOP worden meerdere adviezen gegeven. Afhankelijk van uw wensen en budget kunt u keuzes maken. Er wordt bijvoorbeeld een advies gegeven voor het reinigen van de gevel met een frequentie van 5 keer in de 10 jaar. Maar er kan ook gekozen worden voor het eenmalig reinigen en coaten van de gevel waardoor de gevel langer schoon blijft en beter beschermd. Een kosten en batenafweging kan gemaakt worden. Klaver Drie geeft de mogelijkheden en u kunt een weloverwogen keuze maken. Nadat u de keuzes heeft gemaakt wordt het MJOP geconcretiseerd en opgestuurd. Na akkoord wordt er overgegaan tot het in werking stellen van het MJOP.

Geen omkijken meer
U heeft voor jarenlang een begroting klaar op basis van een duidelijk onderhoudsplan. Het MJOP geldt als leidraad met daarin het beste advies voor uw complex. Klaver Drie houdt de termijnen van de laagfrequente werkzaamheden (gevelonderhoud, schilderwerken en specialistisch vloeronderhoud) aan en attendeert u tijdig op de gewenste uitvoering.

De werkzaamheden worden niet zomaar uitgevoerd. Wij gaan altijd eerst met u in overleg om de gewenste planning vast te stellen. Desgewenst wordt u nog eens twee weken van tevoren ingelicht over de exacte datum van uitvoering. Na uitvoering van de specialistische werkzaamheden vindt een oplevering plaats om het resultaat te bespreken en indien nodig nog aanpassingen te doen om de werkzaamheden naar volle tevredenheid op te kunnen leveren.

Diensten onder Totaalonderhoud

Direct een vrijblijvende
offerte aanvragen?